• Plocha lesklých dvierok je pokrytá ochrannou fóliou.
 • Pre dosiahnutie požadovaného lesku je potrebné ochrannú fóliu po ukončení montáže veľmi opatrne odstrániť.
 • Po odstránení ochrannej fólie odporúčame 21 dní vlastný lesklý povrch fólie nečistiť. Je to potrebné z dôvodu, aby povrch vlastnej fólie po odstránení ochrannej fólie počas týchto dní vyzrel a nadobudol tak odolnejší povrch.
 • Až po uvedenom čase odporúčame plochy lesklých dvierok umyť a očistiť tak prípadné nečistoty.
 • Odporúčame použiť mydlový roztok, čistú jemnú handričku a potom povrch opláchnuť vlažnou vodou a jemne (bez výraznejšieho tlaku na plochu fólie) utrieť do sucha.
 • Na čistenie je možné použiť aj bežné saponátové prostriedky bez obsahu piesku, prášku a iných drobných čiastočiek, ktoré by mohli plochu dvierok poškodiť.
 • Na čistenie nie je možné použiť prípravky na báze alkoholu, bieliace / oxidačné prípravky ani chemické prostriedky (riedidlá a pod.), ktoré reagujú s PVC a narušujú jeho štruktúru.
 • Na čistenie nepoužívame ani leštiace emulzie a čistiace prostriedky s ošetrujúcimi voskami.
 • Ošetrujúce prostriedky na drevo nesmú byť používané na plochy s plastovým povrchom.
 • Nevhodné sú tiež parné čističe.
 • Lesklé plochy nikdy nečistíme na sucho ani sa ich nesnažíme doleštiť.
 • Pri čistení dvierok dbajte na to, aby sa čistiace prostriedky nedostali na miesta, ktoré nie sú chránené fóliou (napr. otvory na závesy, úchytky alebo otvory na sklo).
 • Tepelná odolnosť lepidla fóliovaných dvierok je do 80 stupňov Celzia. Vzhľadom k uvedenej hranici odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty máme v našej ponuke.
 • Pri používaní sa vyvarujte kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípade horúcimi predmetmi.