Priestor recepcie musí na návštevníkov urobiť jedinečný dojem, pri prvej aj pri opakovaných návštevách.Exteriér alebo interiér hotela. Od priečelia až po drez. Výzor alebo dotyk. Dokonalosť poskytovaná Kerrock-om nenechá hostí ľahostajnými.