Kerrock je tepelne odolný a nepórovitý materiál a môže byť použitý na miestach vystavených vlhkosti a teplu.Know-how, inovácie a predstavivosť v kombinácii s funkčnosťou a krásou.Spokojnosť zákazníkov je našou hnacou silou.
Ocenenie profesionálov a odborníkov je naša motivácia neustále inovovať.